PREČO UČIŤ S NAMI ? – PROGRESIVITA

Flexibilita, ktorú sme rozoberali v minulom diely našej minisérie, úzko súvisí s progresivitou či moderným myslením ako takým. Vďaka Inštruktorom TDI/SDI/ERDI a vedeniu našej spoločnosti:
– tomu doteraz tak bolo …..
– momentálne tak je …..
– a veríme, že aj v budúcnosti bude …..,
že TDI/SDI/ERDI bude vnímaná ako progresívna agentúra reprezentujúca súčasnosť vo výučbe potápania.

Je neodškriepiteľným faktom, že TDI/SDI/ERDI patrí k výcvikovým systémom, ktorý už od začiatku svojho vzniku neváhal zodvihnúť zo zeme fanglu pokroku a až podnes ju hrdo nesie v ústrety progresu a novosti.
Niektoré výcvikové agentúry sa snažia kopírovať iné úspešné systémy a nikdy neuhýbajú z vyšliapaných chodníkov, keď v podstate len kopírujú zavedené vzory. Nehľadajú inovácie ani neriskujú. Pravdepodobne preto, že im okrem nedostatku vízií, absentujú aj analýzy trhu či odborné kádre.

A na druhej strane tu máme agentúry, ktoré neváhajú ísť s kožou na trh. Spoločnosti, ktoré reagujú nielen na prevrat v moderných technológiách ale aj zmeny v spôsoboch myslenia súčasného človeka.
Je pravdou, že zmena výcvikových smerníc t.j. jedného z hlavných systémových nástrojov spoločnosti zameranej na tréning potápačov, je po nutnom preverení právnych vzťahov len otázkou dní – ba niekedy aj hodín. Pochopiteľne, že je to najmä tým, že agentúra je súkromnou firmou, ktorej motorom činnosti a teda aj hlavným motívom je zisk.

V prípade tých svetových spoločností, ktoré sú neziskovými organizáciami alebo inštruktorskými zoskupeniami, je razantnejšia zmena výcvikových smerníc či iných štandardov, oveľa zložitejším procesom. Rozhodovanie mnohopočetným orgánom, nutnosť širšieho kompromisu, či dlhšie obdobie testovania podstatne predlžujú čas schvaľovania či nesúhlasu ich zodpovedných orgánov.
Ale – späť k názvu nášho príspevku. V TDI/SDI/ERDI je „progresivita“ veľmi často skloňovaným pojmom. Iste, súvisí to aj s priemerným vekom zamestnancov ústredia (ktorý mimochodom tvorí podstatne nižšie číslo ako vek autora tohto príspevku ).

Uveďme aspoň niekoľko príkladov. Väčšina certifikačných agentúr, považuje kurz techniky potápačskej záchrany (RESCUE DIVER), za akýsi neoficiálny 3. stupeň výcviku rekreačného potápania (po Open water a Advanced Diver). A preto medzi požiadavky na vstup do tohto programu, patrí aj nutnosť absolvovania pokročilého kurzu potápania (v poradí 2. stupňa – advanced diving). My v TDI/SDI/ERDI sa domnievame, že ide o užitočný výcvikový program, ktorý by mal byť otvorený čo najširšej potápačskej verejnosti, preto je vstup o neho regulovaný aj minimálnym počtom registrovaných ponorov.

Alebo taký pokročilý kurz (AD). Ak tieto riadky číta jeho absolvent, iste si spomenie, že musel absolvovať v teoretickej aj v praktickej rovine tematiku:
– Hlbokého potápania
– Navigáciu a orientáciu pod vodou
– Nočných ponorov.
Nie, že by sme s uvedeným výpočtom nesúhlasili, ale na základe sústavných protestov inštruktorov zo severských krajín (ktorí majú denné svetlo počas letných mesiacov takmer neustále) TDI/SDI/ERDI vyňalo nočné potápanie z povinnej časti. Pravdaže – v rámci akademickej slobody, si ho môže podľa vlastného uváženia náš inštruktor zaradiť do svojho tréningu.

Progresivitu vyjadruje aj skutočnosť, že TDI/SDI/ERDI vo svojej metodike už dávno upustilo od výučby na dne bazéna, či iného kontrolovaného vodného prostredia v kľaku. A nie je to len o postupne silnejúcom ekologickom aspekte výučby potápania, ale aj o progresívnejšom osvojovaní si toľko potrebných zručností, súvisiacich s polohou a vyvážením potápača. Veď my potápači sme počas našej činnosti v priestore a v pohybe. A nie ako to učia iní – staticky, v kľaku na dne a s až prehnane negatívnym vztlakom.

Chceš aj ty učiť v progresívnej agentúre? Bude nám cťou, ak rozšíriš rady inštruktorov TDI/SDI/ERDI a pomôžeš nám v naplnení našich vízií vývoja svetového potápania. Informuj sa u nás!

Robert Korim
TDI/SDI/ERDI Instructor Trainer #1204

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *