SDI

Scuba Diving International – SDI

Je medzinárodná výučbová organizácia s celosvetovou pôsobnosťou s hlavným sídlom v USA. Vznikla v roku 1998 ako sesterská organizácia už skôr založeného TDI – Technical Diving International.

Reprezentuje mladý, ale nesmierne dynamicky sa rozvíjajúci smer v oblasti rekreačného potápania. Prostredníctvom kvalitného systému výučby pripravuje všetkých záujemcov na bezpečné potápanie v rôznych druhoch potápačských aktivít. Vo výučbe kladie dôraz na bezpečnosť a zvládnutie používania modernej, kvalitnej a vyskúšanej potápačskej techniky.

Kurzy SDI na seba logicky nadväzujú a sú odstupňované od najjednoduchšieho základného až po inštruktorské. Zostavované sú podľa najnovších didaktických aj vedeckých poznatkov v potápaní. Práve relatívna mladosť tohto výcvikového systému umožnila skĺbit pôvodné tréningové skúsenosti so súčasným výstrojom a moderným náhľadom na teóriu učenia v oblasti tvorby a upevňovania si motorických návykov.

Zmeny v potápačskom priemysle bývajú tradične zdĺhavým procesom. S hrdosťou konštatujeme, že práve SDI je v súčasnosti hnacím motorom pokroku v oblasti športu nazývanom rekreačné potápanie. To čo sa v procese zavádzania moderných technických programov do praxe podarilo v oblasti technického potápania TDI, je teraz pripravené SDI realizovať aj v rekreačnej podobe tejto aktivity !

Systémom servisných centier a regionálnych zastúpení umiestnených po celom svete dosahuje SDI vysokú rýchlosť v zavádzaní zmien a výcvikových noviniek do praxe. Raritou v tomto odvetví je aj neuveriteľne liberálna politika centrálneho vedenia agentúry v tvorbe a distribúcii vydávaných jazykových mutácií učebníc, výučbových CD ROM a videokaziet.

Nielen, že sú na ich tvorbu prizývaní odborníci z celého sveta, ale povolenými sú aj zásahy do ich obsahu podľa lokálnych prírodných podmienok či typu potápania v tej či onej krajine. Táto v potápačskom priemysle ojedinelá prispôsobivosť umožňuje agentúre pružne reagovať na vývoj svetového potápania a zrýchľuje dynamiku zmien, ktoré jej očividne prospievajú.

Základom fungovania agentúry je tlak odspodu, z radov potápačských profesionálov, ktorých názory sú zvyčajne rešpektované. Jednou z takýchto výhod výcviku v SDI je, že potápač môže po absolvovaní základných kurzov cez pokročilé plynule pokračovať aj v oblasti náročnejších foriem potápania až po technické ponory expedičného charakteru v rámci TDI..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *