PREČO UČIŤ S NAMI ? – NIE, NIE SME NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

Občas sa na sociálnych sieťach objaví pomerne ostrá kritika na adresu potápačských základní, výcvikových stredísk, či priamo na niektorú certifikačnú agentúru. V súvislosti s charakterom svojho podnikania sa jej pritom často dostáva označenia ako „komerčná“, ktoré je spravidla chápané v negatívnom zmysle slova.

Dovoľte nám preto hneď úvodom poznamenať, že vo svete moderného obchodovania s tovarom či službami, je všetko za peniaze. A ak je niečo zdarma, stáva sa zvyčajne tovarom samotný užívateľ tejto služby. Výnimkou nie je ani potápačský priemysel. Preto podľa nás nemá zmysel rozdeľovať výučbové a certifikačné agentúry na takzvane „komerčné“ a „nekomerčné“. 

Pripusťme však, že nie všetky certifikačné agentúry fungujú na rovnakom „business modely“. Niektoré, najmä v minulosti radi zdôrazňovali svoj „non-profit“ štatút, schovávali sa za záujmy vedy, výchovu mladej generácie, či zmysluplné trávenie voľného času.

TDI/SDI/ERDI sa na nič nehrá a celkom otvorene sa hlási k rýdzo kapitalistickej schéme vytvárania profitu v duchu slov niektorého z klasikov, že: „…….. spravidla to, čo je zdarma – býva v konečnom dôsledku najdrahšie ……..“. 

Väčšine z tých, ktorí sa neživia potápaním (najmä ľavicovo zmýšľajúcim), sa myšlienka vytvárania zisku, ako hnacieho motora spoločnosti asi nebude páčiť. Pre Inštruktorovov a Divemasterov sa však stáva do značnej miery garanciou fungovania ich vzájomného vzťahu.

A práve charakter vzťahu medzi potápačskými profesionálmi (Inštruktori – Divemasteri – Skipperi – atď.) a ústredím spoločnosti, by sme v tomto texte radi zdôraznili. V agentúre, nie je Inštruktor či iný člen TDI/SDI/ERDI jej zamestnancom ale zákazníkom! Podobne môžeme konštatovať, že ústredie so sídlom v USA, či oblastné zastúpenia, ktoré ho reprezentujú – nie sú zamestnávateľmi, ale poskytovateľmi služby. 

Zo spomínaných súvislostí možno odvodiť, že peniaze nejdú ako tomu býva v zamestnaneckom vzťahu – od ústredia k inštruktorovi. Práve naopak – putujú od inštruktora smerom k ústrediu, čo je typické pre využívateľa služby. TDI/SDI/ERDI funguje ako dobre namazaný stroj práve preto, že má jasne stanovené vlastnícke vzťahy, ochrannú známku, cenníky a ďalšie mechanizmy na tvorbu zisku.

Robert Korim
TDI/SDI/ERDI Instructor Trainer #1204

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *