PREČO UČIŤ S NAMI ? – INTEGRÁCIA

Nenápadná spoločnosť s názvom „International Training“, zahŕňa prostredníctvom svojich známejších divízií, TDI/SDI/ERDI celú škálu potápačských aktivít:
– SDI (Scuba Diving International) oblasť rekreačného potápania
– TDI (Technical Diving International) všetky v súčasnosti chápané typy technického potápania
– ERDI (Emergency Diving International) väčšinu foriem služobného potápania.
Táto skutočnosť pozitívne dopadá na všetkých jej členov, ktorými sú najmä Inštruktori a Divemasteri. 

V TDI/SDI/ERDI sa členstvo v prvej z nich (väčšinou v #SDI) automaticky prenáša do druhej, (respektíve aj do tretej) sekcie agentúry. Inštruktori, respektíve Divemasteri či Asistenti Inštruktora tak platia len jeden ročný členský príspevok, čo istotne ocení každý z nich. 

V rámci komunikácie s ústredím, komunikujú členovia TDI/SDI/ERDI v rámci svojej činnosti vo všetkých troch uvedených aktivitách, vždy s tými istými osobami, predstaviteľmi regionálnych zastúpení agentúry. Bez výnimky ich poznajú osobne, tykajú si s nimi a ich telefónne čísla majú vo svojich mobiloch, čo im výrazne zjednodušuje prácu.

Spojenie sekcií agentúry do jedného celku umožnilo integráciu webovských stránok, najpoužívanejších sociálnych sietí aj blog na jedno miesto. Každý s členov sa prostredníctvom svojho unikátneho kódu prihlasuje do svojho profilu, z ktorého si môže sťahovať najnovšie informácie, štandardy, učebné pomôcky a ďalšie zdroje vo všetkých troch navzájom prepojených sekciách. Integrácia agentúry umožnila identickú firemnú kultúru, logotyp, spoločnú internetovú doménu a ďalšie zložky vizuálnej prezentácie. Pre členov TDI/SDI/ERDI predstavuje táto jednota zjednodušené vytváranie vlastných reklamných či reprezentačných materiálov.

Potrebné je spomenúť aj skutočnosť, že vzájomné prepojenie TDI/SDI/ERDI podporuje profesionálny rast jej členov aj zjednodušuje tvorbu učebných materiálov a pomôcok. Niektoré kurzy sa tak do značnej miery vo výcvikových programoch jednotlivých divízií prekrývajú. Uveďme aspoň niekoľko príkladov:
– Dry Suit Diving/ Potápanie v suchom obleku (#SDI) …… Dry Suit Operations/ Zásahy s použitím suchých oblekov (#ERDI)
– Ice diving/ Potápanie pod ľadom (#SDI) …… Ice Diving Operations/ Zásahy pod ľadom (#ERDI)
– Computer Nitrox/ Nitroxové potápanie s počítačom (#SDI) …… Nitrox Diver/ Potápanie s nitroxom (#TDI)
– Cave Diver/ Jaskynné potápanie (#TDI) …… Confined Space Operations/ Operácie v uzavretom priestore (#ERDI).

Bezpochyby môžeme konštatovať, že integrácia troch divízií agentúry TDI/SDI/ERDI ju pred konkurenciou posúva vpred, zjednodušuje prácu inštruktorom, šetrí finančné prostriedky a vytvára pozitívny obraz v očiach verejnosti.

Robert Korim
TDI/SDI/ERDI Instructor Trainer #1204

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *