PREČO UČIŤ S NAMI ? – AKADEMICKÁ SLOBODA

… Niekto funguje v pohode ako zamestnanec, pre iného je pocit „slobody“ nenahraditeľný a chce byť na vlastnej nohe. 
… Niekto má rád uniformitu, poriadok a presné návody – iný má rad experiment a neustále hľadá vlastnú cestu.
… Niekto chce byť vedený – iný chce viesť.

Akademickú slobodu, považujeme vo výcvikovej agentúre TDI/SDI/ERDI od samotného počiatku za nesmierne dôležitú. Vyhovuje najmä liberálne zmýšľajúcim inštruktorom TDI/SDI/ERDI, ktorí nemajú práve v obľube „mainstream“ a po väčšine razia svoju vlastnú cestu. Jej nekonformnosť však neznamená rebéliu či dokonca anarchiu pedagogického procesu.

Akademickú slobodu TDI/SDI/ERDI najlepšie vystihuje myšlienka, že agentúra svojimi štandardami určuje „ČO“ je potrebné naučiť, ale nie „AKO“. Napríklad v najrozšírenejšom výcvikovom programe základného kurzu potápania (OWSD) je inštruktorom daný len základný zoznam, či okruh teoretických tém. Podobne aj výpočet zručností, ktoré je potrebné si osvojiť v kontrolovanom vodnom prostredí bazéna či bezpečnej lokality na otvorenej vode. Oboje je možné ľubovoľným spôsobom kombinovať či usporiadať podľa osobných preferencií inštruktora SDI. Medzi najdôležitejšie kategórie teda nepatria metódy, formy či prostriedky – ale predovšetkým ciele výučby. 

Popísaná „akademická sloboda“ sa prenáša aj do všetkých nadstavbových aj špeciálnych kurzov TDI/SDI. Inštruktor, tak môže pri samozrejmom zachovaní bezpečnosti nechať naplno rozvinúť najmä tie svoje schopnosti či osobitné zručnosti, v ktorých vyniká. Svoju prácu môže robiť horlivo a s primeraným entuziazmom. Toto nadšenie je chytľavé, čoho výsledkom sú v závere spokojní absolventi kurzov so súčasným naplnením cieľov konkrétnych výcvikových programov.

Robert Korim
TDI/SDI/ERDI Instructor Trainer #1204
www.tdisdi.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *