TDI/SDI ANNUAL MEETING

ÚČASŤ

Nášho „VÝROČNÉHO STRETNUTIA TDI/SDI/ERDI Eastern Europe“ sa zúčastnilo 47 Inštruktorov, Divemasterov či budúcich potápačských profesionálov. Ak vezmeme do úvahy aktuálnu veľkosť základne 58 členov, nie je to zlé číslo! Najďalej to mali chlapci z Macedónie, ktorí šoférovali 9 hodín. Zastúpenie tu mali:

 • Slovensko
 • Česká Republika
 • Maďarsko
 • Slovinsko
 • Chorvátsko
 • Srbsko
 • Macedónsko

Chýbali nám len zástupcovia z krajín:

 • Bosna a Hercegovina
 • Čierna Hora
 • Albánsko
 • Ukrajina

PRIESTORY A ZABEZPEČENIE

Stretnutie sa nakoniec pre väčší, než bol predpokladaný počet účastníkov uskutočnilo namiesto v budove Maďarského zväzu potápačov priamo v jednej z konferenčných sál hotela Danubius. Okrem reprezentatívneho priestoru, organizátor zabezpečil dostatok kávy, pagáčov aj ostatných nápojov.

PRIEBEH A OBSAH

Stretnutie bolo v réžii Jany a Roberta, ktorí reprezentovali Regionálne zastúpenie TDI/SDI/ERDI pre oblasť krajín východnej Európy.

 • HISTÓRIA –  SÚČASNOSŤ

Začínalo sa 10 minútovou prezentáciou, v ktorej Robert načrtol najdôležitejšie míľniky posledných rokov, odkedy sú TDI/SDI v našich prítomné. Veľká časť jeho výstupu bola venovaná osobe Michala Piškulu, z rúk ktorého súčasné vedenie preberalo štafetu riadenia agentúry.

Pokračovalo sa reportom z návštevy HQ TDI/SDI/ERDI na Floride. Robert popísal budovu centrály, jej jednotlivé oddelenia a celkovú atmosféru spoločnosti. Záver tvorila projekcia veľmi srdečného video pozdravu prezidenta TDI/SDI/ERDI – Briana Carneyho, vytvoreného priamo k príležitosti stretnutia.

 • VÝROČNÁ SPRÁVA

Jana v stručnosti zhrnula činnosť TDI/SDI/ERDI EE v číslach, tabuľkách a grafoch. Účastníci sa dozvedeli o počtoch Inštruktorov a Divemasterov s aktívnym štatútom, počte registrácií v roku 2016 a podielov jednotlivých krajín. Slávnostne boli vyhlásení najúspešnejší Inštruktori, ktorými sa stali: Matthias Hanuschka; Ján Paraik a Hanka Koseva. Keďže sa vedenie EE menilo počas roka, počet registrácií jednotlivých PROs môže byť mierne odlišné a nebolo v našich možnostiach zaobstarať detailné štatistiky. Dúfame, že po zadefinovaní našich štatistických požiadaviek centrále, budeme mať v budúcnosti presnejšie informácie.

 • WEBOVSKÁ STRÁNKA

Ďalšia časť stretnutia bola venovaná ústrednej www.tdisdi.com stránke, ktorá je našim hlavným pracovným nástrojom. Jana detailne prešla jednotlivými záložkami a informáciami, ktoré sa na nich nachádzajú na úrovni Inštruktora aj Tréningového centra. Zdôraznila postupy registrácií, overovanie dosiahnutej kvalifikácie, preverovanie štandardov a postupov a ďalšie.

 • SOCIÁLNE SIETE

Súčasťou webovej stránky je aj časť „Kommunity“, ktorá má formu sociálnej siete. Z nej bola adresovaná výzva pre členov, aby sa zapojili do plnenia jej obsahu. Rovnako aj v prípade všetkých ostatných sociálnych sietí, za ktoré zodpovedáme.

 • PRÍSPEVKY Z REGIÓNU

Siniša Izakovič z Chorvátska referoval o stave TDI/SDI v tejto krajine na pobreží Jadranského mora. Daniel Atanasovski nás oboznámil s atraktívnym potápaním v Macedónskych jaskyniach a za usporiadateľskú krajinu János T. Nagy zhrnul úspechy agentúry v Maďarsku.

 • PRODUKTY TDI/SDI/ERDI

V ďalšom priebehu stretnutia sa Robert venoval „typickému“ produktu agentúry. Na príklade výcvikového programu TDI Nitrox Diver ukázal všetky učebné pomôcky a ich vzájomný vzťah, ktoré má Inštruktor TDI k dispozícii k svojej práci.

Predstavené boli všetky nové výcvikové programy TDI/SDI/ERDI, ktoré boli vytvorené v uplynulých rokoch od posledného konaného sa stretnutia inštruktorov v roku 2014.

Členská základňa sa dozvedela o aktuálnom stave prekladov učebníc, inštruktorských rukovätí aj Power Pointových prezentácií. Bola tiež prizvaná k pomoci pri tvorbe uvedených jazykových mutácií týchto materiálov.

Vyslovená bola dokonca aj predstava tvorby celkom nového produktu pre HQ  TDI/SDI/ERDI z oblasti, ktorá je typická pre potápanie v našich geografických podmienkach a ktorá zatiaľ v portfóliu spoločnosti chýba. Do úvahy podľa záverov stretnutia prichádzajú napríklad:

 • Ice Diving
 • DPV
 • High Altitude Diving
 • VÍZIE A PERSPEKTÍVY

V záverečnej časti boli načrtnuté niektoré z plánovaných akcií Regionálneho zastúpenia TDI/SDI/ERDI pre východnú Európu. Prím pritom hrali cesty rozvoja a spolupráce. Prítomní volali po tesnejšej spolupráci v rámci:

 • cezhraničných akcií výskumného charakteru
 • v rámci expedičnej formy technického potápania
 • vytvorení akejsi databázy pracovných príležitostí pre TDI/SDI inštruktorov

NEDÁ NÁM NESPOMENÚŤ

Výročné stretnutie sme spojili s inou paralerne prebiehajúcou akciou – TECHNICKOU KONFERENCIOU, ktorú organizoval Maďarský potápačský zväz, spolu s našou TDI/SDI/ERDI. Tento krok si mnohí pochvaľovali, nakoľko išlo o vydarené podujatie nabité zaujímavými prednáškami a ukážkami.

A tí, čo sa zúčastnili našej TDI/SDI/ERDI párty v predvečer výročného stretnutia podľa výpovedí priamych účastníkov rozhodne neoľutovali. Jazyky sa rozviazali a kontakty nadviazali. Dôkazom je veľa ďakovných listov a potrasení rúk.

POĎAKOVANIE

Záverom nám dovoľte sa poďakovať všetkým členom TDI/SDI/ERDI za účasť. A samozrejme aj Jánosovi Nagyovi, Józsefovi Zelenákovi a ďalším spolupracovníkom z Maďarska, ktorí sa perfektne zhostili zabezpečenia stretnutia.

Za vedenie TDI/SDI/ERDI EE

zapísal: Robert Korim

V Bratislave 8.3.2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *