SDI VERZUS TDI NITROX: KTORÝ Z NICH A PREČO

Často sme požiadaní vysvetliť, prečo máme dva  Nitroxové programy, jeden v SDI a jeden v TDI, a prečo by si niekto vybral učiť jeden kurz na úkor druhého – či dokonca uvažoval o obidvoch?

Odpoveď je jednoduchá:

SDI (Scuba diving International) sa zameriava na vstupnú úroveň športových potápačov, zatiaľ čo TDI (Technical Diving International) sa zameriava na pokročilejších potápačov, ktorí chcú rozvíjať svoje vedomosti a dobrodružstvo v technickom potápaní.

Aj keď obidva systémy majú Nitroxový kurz, ktorý vo výučbe pokrýva zmesi nitroxu od 21% do 40% u bezdekompresných ponorov do 40 msw, majú veľmi odlišnú úroveň obsahu a cieľovú skupinu.

SDI Computer Nitrox stavia na základných a pokročilých kurzoch (OWD a AAD) na otvorenej vode tým, že dáva jednoduché a jasné pravidlá pre využívanie Nitroxu pre vstupné úrovne potápania s použitím potápačského počítača. Ako všetky programy SDI  vyžadujúce použitie potápačského počítača, kurz Computer Nitrox umožňuje študentom nastaviť svoj osobný potápačský počítač pre danú kombináciu, povedzme 32%, a zachovať štandardné potápačské postupy, ktoré boli vyučované v základnom kurze. EAD tabuľky umožňujú používanie ekvivalentných vzduchových hĺbok v prípadoch, ak sa používa počítač v režime „vzduch“. Problematiku kyslíkovej toxicity zjednodušuje na jednorazový PO2 limit používaním tabuľky priamočiarym spôsobom. Jedná sa o veľmi jednoduchý kurz, ktorý sa dá naučiť použitím manuálu (bez skúšky, len v niekoľkých ľahko splniteľných otázkach, ktoré preskúmajú tvoju znalosť na konci každej kapitoly) alebo cez možnosť e-learningu. Jedná sa o kurz SDI Computer Nitrox, ktorý je považovaný za ekvivalent nitroxových kurzov vstupnej úrovne v iných potápačských tréningových agentúrach.

TDI Nitrox je oveľa hlbší program, určený pre potápačov, hľadajúcich silné zázemie v nitroxe alebo uvažujúcich zúčastniť sa ďalších technických potápačských programov. EAD, kyslíková toxicita, expozičné limity a percentá kyslíkových expozícií sa preberajú oveľa detailnejšie. Kapitola recenzie a skúšky sú povinné. Tento program je nad rámec kurzov Nitroxu v jednotlivých tradičných potápačských agentúrach a je považovaný za rovnocenný s ostatnými programami  technických agentúr.

Aj keď ako predpoklad k programu TDI Advanced Nitrox môžeš použiť kurz SDI aj TDI Nitrox, zvyčajne potápači s SDI Computer Nitrox kurzom si na začiatku musia veľa informácií doštudovať. Často Inštruktori na začiatku programu Advanced Nitrox uskutočnia testy týchto kandidátov, pretože na základe nich môžu vidieť úroveň znalostí a zhodnotiť, čo im vlastne chýba.

Vybrať si , ktorý Nitroxový kurz učiť závisí od študentov, ktorí majú oň záujem. Ak sa pozrieme na športovo-orientovaných potápačov, potom samozrejme SDI Computer Nitrox je najvhodnejší, najjednoduchší a najprimeranejší program, ktorý je k dispozícii. Ak sa pozrieme na potápačov, ktorí chcú náročnejšie programy, potom je program TDI lepší. Naše odporúčanie je ponúknuť obidva. Pre nového, menej skúseného potápača, ktorý chce používať (alebo kúpiť) nitroxový počítač, SDI program ponúka jednoduché riešenie používať rýchlo a bezpečne nitrox. Ak máte potápača, ktorý chcieť ešte viac, potom mu treba ponúknuť program TDI. Študent v SDI programe strávi menej času v triede v  prípade, že čítanie manuálu alebo e-learningu vykoná vopred, zatiaľ čo na TDI študenta sa kladú požiadavky 3-6 hodín štúdia. Avšak obaja môžu robiť  spolu praktickú analýzu a protokolovanie, a ak sú vo výuke zahrnuté ponory, môžu ich tiež robiť spoločne (v tomto prípade plán je postavený podľa najmenej skúseného potápača v kurze).

Takže, SDI alebo TDI Nitrox? Naozaj, pokiaľ ide o nitrox, je potrebné ponúknuť program, ktorý by pasoval tvojim zákazníkom najlepšie. Nie každá maska sadne všetkým potápačom – to isté možno povedať o našich vzdelávacích programoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *